QUESTION 9 Which statement about a PVLAN isolated port configured on a switch is true? A. The isolated port can communicate only with the promiscuous port. B. The isolated port can communicate with other isolated ports and the promiscuous port. C. The isolated port can communicate only with community ports. D. The isolated port can communicate only with other isolated ports. Correct Answer: A Explanation QUESTION 10 Which statement about Cisco examvcesuite.comACS authentication and authorization is true? A. ACS servers can be clustered to provide scalability. B. ACS can query multiple Active Directory domains. C. ACS uses TACACS to proxy other authentication servers. D. ACS can use only one authorization profile to allow or deny requests. Correct Answer: A Explanation QUESTION 11 Refer to the exhibit. If a supplicant supplies incorrect credentials for all authentication methods configured on the switch, how will the switch respond? A. The supplicant will fail to advance beyond the webauth method. B. The switch will cycle through the configured authentication methods indefinitely. C. The authentication attempt will time out and the switch will place the port into the unauthorized state. D. The authentication attempt will time out and the switch will place the port into VLAN 101. Correct Answer: A Explanation QUESTION 12 What configure mode you used for the command ip ospf authentication-key c1$c0? A. global B. privileged C. in-line D. Interface Correct Answer: D Explanation Explanation/Reference: Explanation: ip ospf authentication-key is used under interface configuration mode, so it's in interface level, under global configuration mode. If it asks about interface level then choose that. interface Serial0 ip address 192.16.64.1 255.255.25 QUESTION 13 Which two features are commonly used CoPP and CPPr to protect the control plane? (Choose two.) A. QoS B. traffic classification C. access lists D. policy maps E. class maps F. Cisco Express Forwarding Correct Answer: AB Explanation QUESTION 14 What is one requirement for locking a wired or wireless device from ISE? A. The ISE agent must be installed on the device. B. The device must be connected to the network when the lock command is executed. C. The user must approve the locking action. D. The organization must implement an acceptable use policy allowing device locking. Correct Answer: A Explanation QUESTION 15 Which three statements are characteristics of DHCP Spoofing? (choose three) A. Arp Poisoning B. Modify Traffic in transit C. Used to perform man-in-the-middle attack D. Physically modify the network gateway E. Protect the identity of the attacker by masking the DHCP address F. can access most network devices Correct Answer: ABC Explanation QUESTION 16 Which statement correctly describes the function of a private VLAN? A. A private VLAN partitions the Layer 2 broadcast domain of a VLAN into subdomains B. A private VLAN partitions the Layer 3 broadcast domain of a VLAN into subdomains C. A private VLAN enables the creation of multiple VLANs using one broadcast domain D. A private VLAN combines the Layer 2 broadcast domains of many VLANs into one major broadcast domain Correct Answer: AExplanation QUESTION 17 which feature allow from dynamic NAT pool to choose next IP address and not a port on a used IP address? A. next IP B. round robin C. Dynamic rotation D. Dynamic PAT rotation Correct Answer: B Explanation QUESTION 18 Which type of encryption technology has the broadcast platform support? A. Middleware B. Hardware C. Software D. File-level Correct Answer: C Explanation QUESTION 19 When an IPS detects an attack, which action can the IPS take to prevent the attack from spreading? A. Deny the connection inline. B. Perform a Layer 6 reset. C. Deploy an antimalware system. D. Enable bypass mode. Correct Answer: A Explanation

 

 

Aluthermo Quattro® jest pierwszym cienkim, multi-refleksyjnym systemem izolacji wielowarstwowej w całości zgrzewanym termicznie. Aluthermo Quattro® składa się z dwóch warstw czystego, polerowanego aluminium o grubości 30 mikronów zabezpieczonych przed utlenianiem, oddzielonych dwoma warstwami pęcherzyków powietrza znajdujących się w strukturze plastra miodu zamkniętych w samo-gasnącej folii polietylenowej.  Dodatkowo zawiera  dwa dodatkowe ekrany z folii z czystego aluminium oraz wodoodporną i samo-gasnącą piankę polietylenową. Aluthermo Quattro® stanowi prawie nieprzepuszczalną barierę dla promieniowania podczerwonego, zapewniając komfortowe warunki temperaturowe zarówno latem jak i zimą. Zgodnie z badaniami (patrz dane techniczne) opór cieplny Aluthermo Quattro® wynosi R= 5,7 m²K/W, a właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m. Z tego powodu Aluthermo jest powszechnie wykorzystywane do ocieplania poddaszy – izolacja jest na tyle cienka, że pozwala na wyeksponowanie belek stropowych.

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Współczynnik oporu cieplnego: R = 5,70 m²K/W *
 • Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,175 W/m²K
 • Efektywność cieplna: do 13% bardziej efektywna niż 200 mm wełny mineralnej λ 0,036 W/mK
 • Szczelność: 0,26 l/s/m² zgodnie z EN 13829
 • Tłumienie akustyczne: Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-7) dB
 • Tłumienie dźwięków uderzeniowych: ΔLw = 22 dB
 • Grubość: +/- 10 mm
 • Średnica pęcherzyka: 10 mm
 • Wysokość pęcherzyka: 4 mm
 • Grubość warstwy polietylenu: 150 μm
 • Ilość warstw aluminium: 4
 • Grubość pianki polietylenowej: 3 mm
 • Grubość zewn. warstwy polietylenu: 30 μm
 • Wymiary roli: 1,20 x 25 m
 • Powierzchnia roli: 30,00 m²
 • Masa: +/- 750 g/m²
 • Obciążenie dopuszczalne przy 10 % odkształcenia: 543 kg/m²
 • Obciążenie dopuszczalne przy 20 % odkształcenia: 1232 kg/m²
 • Odporność na rozerwanie: 2.423 kg/m²
 • Zakres temperatur montażu: – 40°C – +80°C

 

 

 

A+C+E+G. Warstwa folii z czystego aluminium o grubości 30 mikrometrów, zabezpieczona przed utlenianiem

B+F. Warstwa pęcherzyków suchego i stabilnego powietrza osłoniętych polietylenem

D. Pianka polietylenowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

 

Dział sprzedaży Aluthermo:

  • email: izolacja@baudom.pl
  • nr. tel: 733 373 332
 • Ul. Karmelkowa 29, pawilon 7
 • 52-437, Wrocław

 

Reklama
advertisement
centor

 • veka
 • wisniowski
 • portos
 • fakro
 • normstahl
 • euroa
 • centor